Příroda našeho regionu

Lazecko remiza

Věděli jste, že máme na Karvinsku „PRALES“??

Lazecko remiza - Lukáš Nytra

Lazecko remiza je fragment původního lužního lesa, který se nachází u Karviné ve směru na Dětmarovice. Leží hned vedle známých Karvinských rybníků na severní straně rybníka Mělčina a přímo sousedí s Ptačí oblastí Heřmanský stav - Odra - Poolzí vyhlášenou v rámci soustavy NATURA 2000.

Tůně v Lazecké remize - Tomáš Krajča Toto úzení je jedinečné proto, že jde o zbytek původního lužního lesa s relativně původní květenou. Rostou tady velmi staré duby letní, vzrostlé olše a vrby. Je tu také značně vyvinuté květové patro. Místo je částečně podmáčené, takže každou chvíli můžeme na stabilní tůňky, které jsou porostlé hlavně výraznými květy kosatce žlutého.Orel Mořský Pachník hnědý
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)Pachník hnědý
(Osmoderma eremita)
Letitými velikány jsou duby letní, jejich věk v Lazecké remíze dosahuje až 200 let. Do oblasti zasahuje lokalita pod ochranou evropské soustavy Natura 2000 kvůli výskytu ohroženého brouka pachníka hnědého. Potřebuje totiž ke svému životu právě ony staleté duby, kterých zde má dostatek. Za zmínku stojí i druhy ohrožených ptáků jako například strakapoud prostřední, morčák velký, lejsek šedý. V této lokalitě můžete nezřídka vidět i orla mořského.

Popis kauzy

Pokácené stromy Aktuálně čelí Lazecká remiza hlavně hrozbě vytěžení. Lesní správci si místo vyhlédli k tomu, aby ho zcela vykáceli a změnili na plantáž. Nejdříve měly padnout právě duby letní, tedy stromy, na které je bezprostředně vázaný výskyt ohroženého páchníka hnědého, protože jde o velmi vzácného živočicha chráněného v evropském kontextu.
Sdružení Arnika navrhla aby kraj toto místo vyhlásil přírodní památkou. V poškozené krajině Karvinska zajišťuje kus přírodního luhu neocenitelné funkce - funguje jako prvek vylepšující místní mikroklima. Také podstatnou měrou pomáhá snižovat v ovzduší prašnost, která je na Karvinsku obrovským problémem.
Podtrženo sečteno: Tato lokalita si zaslouží být ponechána přirozenému způsobu vývoje. Teoretická cena dřeva, které by se tady dalo vytěžit, je zcela zanedbatelná oproti hodnotám, jež má tato lokalita v současném stavu.

O unikátní lokalitě čtěte zde:

Ať nepadne původní lužní les Lazecká remiza

nebo se podívejte na krátký dokument:

Přidej se - iVysílání - ČT

Svou podporu její ochraně vyjádřete zde:

Výzva k vyhlášení Lazecké remizy přírodní památkou

Děkujeme za podporu.

Text: Lukáš Nytra, Tomáš Krajča Zdroj informací: arnika.org Fotografie: Tomáš Krajča, Lukáš Nytra, Josef Chwistek, Ondřej Machač
Copyright © ZO ČSOP Cieszynianka

Petrovice u Karvinéobrázek