Naše aktivity

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY

 • Management lokalit s výskytem chráněných druhů
 • Monitoring chráněných druhů
 • Vytváření stanovišť a hnízd pro chráněné druhy živočichů
 • Výsadby stromů
 • Čištění přírody od odpadů

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 • Účast na správních řízeních týkajících v Českém Těšíně
 • Podávání podnětů na Inspekci Životního prostředí ČR

OSVĚTA

 • Naučné programy pro školy, tábory, kroužky, tábory
 • Besedy pro veřejnost
 • Exkurze a provázení přírodou
 • Infostánky na osvětových akcích pro veřejnost
 • Vytvážení osvětových materiálů
 • Vedení přírodovědného kroužku na Starých Hamrech
 • Provozování webu a facebookových stránek
 • Prezentace na konferencích

SPOLUPRÁCE

 • Ve spolupráci s Hnutí DUHA organizujeme Týdny pro les na Smrku v Beskydech
 • Spolupráce s Hnutí DUHA Olomouc na distribuci osvětových materiálů, organizací Dnů Země
 • Spolupráce s Přírodovědnou stanicí SVČ Juventus a Rozhodník Ostrava na organizací provozování naučných programů, přednášek a pobytových akcí pro děti

PÉČE O KRAJINU A PAMÁTKY

 • Údržba maloplošných chráněných území
 • Údržba ekologicky významných nechráněných území

DRUHOVÁ OCHRANA

 • Ochrana biodiverzity
  Jmenovitě:
  Kosení rašeliniště a výřez vrb na lokalitě rosnatky okrouhlolisté v Návsí pro CHKO Beskydy.
  Výřez kleče v PR Smrk pro CHKOB.
  Vyvěšování budek pro ptáky.
  Obnova studánky.
  Vybudování zídky pro plazy.
 • Provádění přírodovědných průzkumů

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Ochrana vod
 • Lesní hospodaření
 • Problematika dopravy cyklistické
 • Zemědělství
 • Účast ve správním řízení - počet případů za rok: 4

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Pořádání táborových pobytů v přírodě
 • Působení na neorganizované děti a mládež
 • Pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO
 • Pořádání akcí ke Dni Země
 • Spolupráce se zahraničními subjekty - Fundacja EkoRozwoju (Polsko)

OSTATNÍ ČINNOST

  Jmenovitě:
  Pomoc Arnice při úklidu PP Meandry Lučiny v Havířově.
  Podíleli jsme se na výsadbě meze ve Vendryni organizovanou ČSOP Orchidea Valašsko.
  Organizování Ptačího festivalu v Karviné.


Přednáška „Přežití v přírodě“ Pozorování ptáků Členská schůze Naučné programy Vyprávění o ptácích Smrk Ekostánek Sběr odpadu Sběr odpadu Poslouchání ptačího zpěvu Kosení trávy Kosení trávy Ekostánek

Text: Tomáš Krajča, Lukáš Nytra Fotografie: Tomáš Krajča, Lukáš Nytra, Josef Chwistek, Markéta Janovská
Copyright © ZO ČSOP Cieszynianka

Petrovice u Karvinéobrázek