Členství

MÁME ZÁJEM O NOVÉ ČLENY

Pokud chcete pomoci přírodě, rádi Vás uvítáme v naší organizaci. Máme zájem o aktivní členy, kteří nám budou pomáhat při organizování akcí pro veřejnost, pomáhat s péčí o lokality, mapováním a osvětou.Jak se stát členem:

1. Zúčastnit se schůze ZO ČSOP CIESZYNIANKA, kde přijímáme nové členy. Zde vyplníte vstupní přihlášku, kterou odešleme do centrály ČSOP.

2. Zaplatit členský poplatek závisející na typu členství.
ZO ČSOP Cieszynianka má aktuálně 28 členů. Druhy členského příspěvku:
V - výdělečně činná osoba: 300 Kč
N - nevýdělečně činná osoba (nezaměstnaní, děti, studenti,...): 100 Kč
D - důchodce starší 70 let: 50 Kč
R - rodinné členství - celá rodina dohromady: 350 Kč (u rodinného členství zdůrazněte osobu, na kterou má být zasílána pošta - např. členský časopis).

3. Zapojit se do aktivit.


Copyright © ZO ČSOP Cieszynianka

Petrovice u Karvinéobrázek